Tiến độ dự án khu đô thị Vinhomes cầu rào 2 hải phòng

Vị trí vinhomes cầu rào 2

Công tác giải phóng mặt bằng tại Vinhomes cầu rào 2

Khởi công dự án Vinhomes Cầu rào 2

Chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng

Quy hoạch dự án Vinhomes Cầu rào 2

Thời gian giao nhà Vinhomes cầu rào 2